Specializovaná mapa výskytu jednotlivých druhů oborní zvěře
Drozda, Jiří ; Steinová, Šárka ; Ambrož, Robin ; Výzkumný ústav geotetický, topografický a kartografický, v.v.i.

Signature: 51407

Published: Zdiby : Výzkumný ústav geotetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2020
Annotation: Cílem zpracování tohoto mapového díla (Nmap) je nejenom dokladovat přehled chované zvěře v jednotlivých oborách a bažantnicích, ale i shromáždit dostupné informace o těchto zařízeních a poskytnout uživatelům komplexní přehled, který doposud nebyl v této oblasti zpracován. Jako forma prezentace výsledků byla zvolena mapa se speciálním obsahem, která je doplněna názornými kartogramy. V rámci projetu je zpracovávána aplikace (obory.online.cz), kde lze získat informace nejen o současných areálech obor a bažantnic, ale i o historických areálech, které se do současnosti nedochovaly. The aim of the processing of this map work is not only to document an overview of the game in individual fields and pheasant plants, but also to collect available information about these facilities and to provide users with a comprehensive overview that has not yet been processed in this area. As a form of presentation of the results, a map with special content was chosen, which is complemented by cartograms. Within the framework of the project, an application (obory.online.cz) was created where information can be obtained not only about the current premises of the field and pheasants, but also about historical premises that have not been preserved to date.
Annotation: Cílem zpracování tohoto mapového díla (Nmap) je nejenom dokladovat přehled chované zvěře v jednotlivých oborách a bažantnicích, ale i shromáždit dostupné informace o těchto zařízeních a poskytnout uživatelům komplexní přehled, který doposud nebyl v této oblasti zpracován. Jako forma prezentace výsledků byla zvolena mapa se speciálním obsahem, která je doplněna názornými kartogramy. V rámci projetu je zpracovávána aplikace (obory.online.cz), kde lze získat informace nejen o současných areálech obor a bažantnic, ale i o historických areálech, které se do současnosti nedochovaly.
The aim of the processing of this map work is not only to document an overview of the game in individual fields and pheasant plants, but also to collect available information about these facilities and to provide users with a comprehensive overview that has not yet been processed in this area. As a form of presentation of the results, a map with special content was chosen, which is complemented by cartograms. Within the framework of the project, an application (obory.online.cz) was created where information can be obtained not only about the current premises of the field and pheasants, but also about historical premises that have not been preserved to date.

Citation: DROZDA, Jiří, Robin AMBROŽ a Šárka STEINOVÁ. Specializovaná mapa výskytu jednotlivých druhů oborní zvěře v jednotlivý časových osách. Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 2020. Dostupné také z: https://knihovna.vugtk.cz/record/196013

Publication type: certifikovaná metodika
Link: http://knihovna.vugtk.cz/record/196013/files/Nmap04_Obory_Pruvodni_zprava.pdf; http://knihovna.vugtk.cz/record/196013/files/Popis-metod-a-vysledku.pdf; http://knihovna.vugtk.cz/record/196013/files/mapa.pdf; http://knihovna.vugtk.cz/record/196013/files/Datab%C3%A1ze.xlsx; http://knihovna.vugtk.cz/record/196013/files/Mapy_kraj%C5%AF.pdf; http://knihovna.vugtk.cz/record/196013/files/Projekt.zip

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > ODIS
Focus on VÚGTK > Researchers > Jiří Drozda
Documents of VÚGTK > Grey literature VÚGTK
Strock revision > NRGL

 Record created 2020-07-10, last modified 2021-08-11


Fulltext:
mapa - Download fulltextPDF
Databáze - Download fulltextXLSX
Projekt - Download fulltextZIP
Nmap04_Obory_Pruvodni_zprava - Download fulltextPDF
Popis-metod-a-vysledku - Download fulltextPDF
Mapy_krajů - Download fulltextPDF
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)