Specializovaná mapa základních typů objektů loveckých staveb
Drozda, Jiří ; Steinová, Šárka ; Ambrož, Robin ; Tuma, David ; Výzkumný ústav geotetický, topografický a kartografický, v.v.i.

Signatura: 51406

Nakladatelské údaje: Zdiby : Výzkumný ústav geotetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2020
Anotace: Cílem zpracování tohoto mapového díla (Nmap) je nejenom dokladovat přehled chovaných staveb v jednotlivých oborách a bažantnicích, ale i shromáždit dostupné informace o těchto zařízeních a poskytnout uživatelům komplexní přehled, který doposud nebyl v této oblasti zpracován. Jako forma prezentace výsledků byla zvolena mapa se speciálním obsahem, která je doplněna názornými kartogramy a grafy. V rámci projetu je zpracovávána aplikace (obory.online.cz), kde lze získat informace nejen o současných areálech obor a bažantnic ale i o historických areálech, které se do současnosti nedochovaly. Tyto informace, zpracované na podkladě rozsáhlého průzkumu, lze kombinovat s výřezy starých map, historickými i současnými leteckými snímky. Databáze byla v průběhu projektu postupně doplňována a v současné době tvoří ucelenou datovou sadu o oborách a bažantnicích na území České republiky. The aim of the creating of this map is not only to document an overview of the preserved buildings in individual fields and pheasant plants, but also to collect available information about these facilities and to provide users with a comprehensive overview that has not yet been processed in this area. As a form of presentation of the results, a map with special content was chosen, which is complemented by cartograms and graphs. Within the project an application (obory.online.cz) was realized where information can be obtained not only about the current premises of the field and pheasants, but also about historical premises that have not been preserved nowadays. This information, collected on the basis of an extensive survey, can be combined with cut-outs of old maps, historical and contemporary aerial photographs. The database was gradually replenished during the project and currently forms a comprehensive data set on fields and pheasant plants in the Czech Republic.
Anotace: Cílem zpracování tohoto mapového díla (Nmap) je nejenom dokladovat přehled chovaných staveb v jednotlivých oborách a bažantnicích, ale i shromáždit dostupné informace o těchto zařízeních a poskytnout uživatelům komplexní přehled, který doposud nebyl v této oblasti zpracován. Jako forma prezentace výsledků byla zvolena mapa se speciálním obsahem, která je doplněna názornými kartogramy a grafy. V rámci projetu je zpracovávána aplikace (obory.online.cz), kde lze získat informace nejen o současných areálech obor a bažantnic ale i o historických areálech, které se do současnosti nedochovaly. Tyto informace, zpracované na podkladě rozsáhlého průzkumu, lze kombinovat s výřezy starých map, historickými i současnými leteckými snímky. Databáze byla v průběhu projektu postupně doplňována a v současné době tvoří ucelenou datovou sadu o oborách a bažantnicích na území České republiky.
The aim of the creating of this map is not only to document an overview of the preserved buildings in individual fields and pheasant plants, but also to collect available information about these facilities and to provide users with a comprehensive overview that has not yet been processed in this area. As a form of presentation of the results, a map with special content was chosen, which is complemented by cartograms and graphs. Within the project an application (obory.online.cz) was realized where information can be obtained not only about the current premises of the field and pheasants, but also about historical premises that have not been preserved nowadays. This information, collected on the basis of an extensive survey, can be combined with cut-outs of old maps, historical and contemporary aerial photographs. The database was gradually replenished during the project and currently forms a comprehensive data set on fields and pheasant plants in the Czech Republic.

Citace: DROZDA, Jiří, Robin AMBROŽ, Šárka STEINOVÁ a David TUMA. Specializovaná mapa s umístěním základních typů objektů loveckých staveb. Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 2020. Dostupné také z: https://knihovna.vugtk.cz/record/196014

Typ publikace: certifikovaná metodika
Odkaz: http://knihovna.vugtk.cz/record/196014/files/Nmap05_Obory_Pruvodni_zprava.pdf; http://knihovna.vugtk.cz/record/196014/files/Popis-metod-a-vysledku.pdf; http://knihovna.vugtk.cz/record/196014/files/mapa.pdf; http://knihovna.vugtk.cz/record/196014/files/Datab%C3%A1ze.xlsx; http://knihovna.vugtk.cz/record/196014/files/Projekt.zip

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 23: Odvětvové informační středisko
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Jiří Drozda
Dokumentační centrum VÚGTK > Šedá literatura VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV
Služební záznamy knihovny > NUSL

 Záznam vytvořen 2020-07-10, poslední editace 2021-08-11


Fulltext:
Projekt - Stáhnout fulltextZIP
Nmap05_Obory_Pruvodni_zprava - Stáhnout fulltextPDF
mapa - Stáhnout fulltextPDF
Databáze - Stáhnout fulltextXLSX
Popis-metod-a-vysledku - Stáhnout fulltextPDF
Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)