Katalog potřeb NIPI
Makovec, Radek

Anotace: Catalog of Needs NIPI for the development of National Infrastructure for Spatial Information (“IS NIPI”) is a web application designed primarily for recording requests of users from the public administration and the private sector, and for the registration of projects that will meet these needs / requirements. It is a basic tool for recording requirements and projects in the area of NIPI, which also enables to record and interconnect other information in the form of records of spatial data sources (metadata records), public administration agendas, trends (not only) in geoinformatics and life situations. Katalog uživatelských potřeb pro rozvoj Národní infrastruktury pro prostorové informace (dále též „Katalog potřeb NIPI“, „IS NIPI“) je webová aplikace určená primárně pro evidenci požadavků uživatelů z oblasti veřejné správy i laické a odborné veřejnosti na změny v Národní infrastruktuře pro prostorové informace (dále též „NIPI“) a pro evidenci projektů, které budou tyto potřeby / požadavky naplňovat. Koncovým uživatelem je Ministerstvo vnitra, zastoupené odborem eGovernmentu. Jedná se o souhrnný nástroj pro evidenci požadavků a projektů v oblasti NIPI, který zároveň umožňuje evidovat a vzájemně propojovat další informace v podobě evidencí zdrojů prostorových dat (metadatové záznamy), agend veřejné správy, trendů (nejen) v oblasti geoinformatiky a životních situací.


Typ publikace: software
Odkaz: http://kpnipi.ogibeta2.gov.cz/

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 21 : GIS & Katastr
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Radek Makovec
Dokumentační centrum VÚGTK > Šedá literatura VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV
Služební záznamy knihovny > NUSL

 Záznam vytvořen 2020-08-24, poslední editace 2020-08-24


Externí odkaz:
Stáhnout fulltext
Fulltext
Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)