Bibliografie VÚGTK
Monitoring permanentních stanic GNSS na Geodetické observatoři Pecný
Filler, Vratislav ; Kostelecký, Jakub ; Družicové metody v geodézii a katastru

Zdroj: Družicové metody v geodézii a katastru

Typ publikace: sborníkové příspěvky
Rozsah: 5 stran

Odkaz: http://geodesy.fce.vutbr.cz/konference/gnss-seminar/
Anotace:
Monitoring of permanent GNSS stations at Geodetic Observatory Pecny is a service providing verified coordinates of permanent GNSS stations on daily basis. This service verifies that coordinates provided by station operators to geodetic users are consistent with actual sites' position. Almost ten years of providing this service shows extension of the service. Four permanent networks covering Czech Republic area (public and private) are part of the monitoring. Monitoring permanentních stanic GNSS v České republice je služba poskytující ověřené souřadnice permanentních stanic GNSS na denní bázi. Tato služba ověřuje, že souřadnice poskytované provozovateli stanic geodetickým uživatelům jsou konzistentní s aktuální polohou stanic. Téměř deset let poskytování služby ukazuje její rozšiřování. Součástí monitoringu jsou čtyři (veřejné a soukromé) sítě permanentních stanic pokrývající území České republiky.

Citace: FILLER, Vratislav a Jakub KOSTELECKÝ. Monitoring permanentních stanic GNSS na Geodetické observatoři Pecný. In: Družicové metody v geodézii a katastru. Brno: ECON Publishing, 2019, s. 26-30. ISBN 978-80-86433-72-1. Dostupné také z: http://geodesy.fce.vutbr.cz/konference/gnss-seminar/

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Vratislav Filler, Ph.D.
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 24: Geodézie a geodynamika
Dokumentační centrum VÚGTK > Články VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV

 Záznam vytvořen 2020-08-24, poslední editace 2020-12-07


Externí odkaz:
Stáhnout fulltext
Fulltext
Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)