Ověřená technologie pro určení technických a přesnostních parametrů pro zeměměřické přístroje - teodolity a tachymetry
Hánek, Pavel ; Volkmann, Michal

Anotace: This is a technology based on which it is possible to determine the technical parameters and accuracy of old (historical) theodolit and tachymeter. The procedure also deals with the way of handling with the instrument at the moment of performing these works. Jedná se o technologii, na jejímž základě je možné provádět určení technických a přesnostních parametrů starých (historických) teodolitů a tachymetrů. V postupu je řešen i způsob zacházení se sbírkovými předměty v okamžiku provádění těchto prací.

Citace: HÁNEK, Pavel, Pavel HÁNEK a Michal VOLKMANN. Ověřená technologie pro určení technických a přesnostních parametrů pro zeměměřické přístroje - teodolity a tachymetry. Česká republika: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., 2019. Ověřená technologie.

Typ publikace: ověřená technologie

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 25: Metrologie a inženýrská geodézie
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Pavel Hánek, Ph.D.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Michal Volkmann
Dokumentační centrum VÚGTK > Šedá literatura VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV
Služební záznamy knihovny > NUSL

 Záznam vytvořen 2020-09-14, poslední editace 2021-05-31Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)