Technologie vyhotovení skutečného stavu železničního svršku v 3D zobrazení s vyznačením všech provozních kategorií objektů
Kocáb, Milan

Anotace: The technology describes new methods of measurement and digital data processing to determine planimetry and elevation of a given railway infrastructure location. Point clouds are then georeferenced into the state coordinate system and the resulting data is used to process a vector image of planimetry and altimetry, including the infrastructure for the operation of the railway line. Technologie popisuje nové postupy měření a digitálního zpracování údajů pro určení polohopisu a výškopisu dané lokality železniční tratě infrastruktury. Mračna bodů se následně georeferencují do státního souřadnicového systému a z výsledných dat se zpracovává vektorový obraz polohopisu a výškopisu včetně infrastruktury pro provoz želeuniční tratě.


Typ publikace: ověřená technologie
Odkaz: http://bivoj.vugtk.cz/zeleznice/Rok_2019/default.html

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 25: Metrologie a inženýrská geodézie
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Milan Kocáb
Dokumentační centrum VÚGTK > Šedá literatura VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV
Služební záznamy knihovny > NUSL

 Záznam vytvořen 2020-10-05, poslední editace 2020-10-05


Externí odkaz:
Stáhnout fulltext
Fulltext
Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)