@article{196273,
   author    = "Popelka, Stanislav and Univerzita Palackého.",
   title    = "Eye-tracking (nejen) v kognitivní kartografii ::
           praktický průvodce tvorbou a vyhodnocením experimetnu /;
           1. vydání",
   note     = "Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci,
           Přírodovědecká fakulta, katedra geoinformatiky",
}