000196290 001__ 196290
000196290 005__ 20220711123514.0
000196290 020__ $$a978-80-85881-49-3
000196290 022__ $$a2336-3843
000196290 044__ $$axr
000196290 041__ $$acze
000196290 040__ $$aABC039$$bcze
000196290 1102_ $$aVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
000196290 24510 $$aVýroční zpráva za rok 2020
000196290 2460_ $$aVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
000196290 264_1 $$aZdiby$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický$$c2021
000196290 300__ $$a54 stran$$c30 cm
000196290 490__ $$aEdice VÚGTK$$vŘada 7
000196290 506__ $$apublic
000196290 540__ $$aDílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.
000196290 655_4 $$avýroční zprávy
000196290 653_0 $$astátní správa$$avýroční zpráva
000196290 8564_ $$uhttp://knihovna.vugtk.cz/record/196290/files/Vyrocni_zprava_2020_V%C3%9AGTK.pdf$$yFulltext
000196290 909CO $$ooai:knihovna.vugtk.cz:196290$$pNUSL
000196290 910__ $$aABC039$$b39972
000196290 980__ $$avyrocni_zpravy_vugtk
000196290 985__ $$aonline
000196290 985__ $$anusl