000196322 001__ 196322
000196322 003__ CZ-ZdVUG
000196322 005__ 20210823112829.0
000196322 041__ $$acze
000196322 040__ $$aABC039$$bcze
000196322 1001_ $$aDrozda, Jiří
000196322 24510 $$aOBORY A BAŽANTNICE - Opomíjená hodnota kulturního dědictví
000196322 5203_ $$aThe exhibition focuses on Game preserve and pheasants, which are now widely understood as wooded fenced areas for breeding and hunting game and remain a side to research interest. However, they have long and rich tradition in our countries. The available professional literature mentions the first mentions of the establishment of a field in our territory already in the second half of the 13th century. The industry boomed between the 15th and 17th centuries and has been maintained to this day.
000196322 5203_ $$aVýstava se zaměřuje na obory a bažantnice, které jsou dnes obecně chápány jako zalesněný ohrazený prostor sloužící k chovu a lovu zvěře a zůstávají i nadále stranou badatelského zájmu. Obory a obornictví však mají v našich zemích dlouhou a bohatou tradici. Dostupná odborná literatura uvádí první zmínky o zřizování obor na našem území již ve 2. polovině 13. století. Velký rozmach zaznamenalo obornictví mezi 15. a 17. stoletím a udrželo se až do současnosti.
000196322 655_4 $$auspořádání výstavy
000196322 7001_ $$aAmbrož, Robin
000196322 7001_ $$aSteinová, Šárka
000196322 7001_ $$aTuma, David
000196322 7730_ $$92020
000196322 85642 $$ahttps://www.isvavai.cz/riv?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F00025615%3A_____%2F20%3AN0000028%21RIV21-MK0-00025615
000196322 910__ $$aABC039
000196322 980__ $$aseda
000196322 985__ $$adrozda
000196322 985__ $$ariv
000196322 985__ $$autvar23