000196327 001__ 196327
000196327 003__ CZ-ZdVUG
000196327 005__ 20210809101825.0
000196327 041__ $$acze
000196327 040__ $$aABC039$$bcze
000196327 1001_ $$aDouša, Jan
000196327 24510 $$aPrototyp modulu pro generování troposférického modelu pro zpřesnění výškové složky měření GNSS na území České republiky při využití dat národních permanentních GNSS stanic sítě CZEPOS a dat z předpovědí numerického modelu počasí
000196327 5203_ $$aA prototype of a tropospheric model based on data from a numerical weather model and GNSS was designed and implemented, and algorithms were implemented to calculate tropospheric parameters for any location of the processed area in the horizontal and vertical directions. Performing calculations of tropospheric parameters from selected numerical weather models for the basic layer of the tropospheric model.
000196327 5203_ $$aByl navržen a realizován prototyp troposférického modelu založený na datech z numerického modelu počasí a GNSS a implementovány algoritmy k výpočtu troposférických parametrů pro libovolné místo zpracovávaného území v horizontálním i vertikálním směru. Provedení výpočtů troposférických parametrů z vybraných numerických modelů počasí pro základní vrstvu troposférického modelu.
000196327 655_4 $$aanotace
000196327 7001_ $$aEliaš, Michal
000196327 7001_ $$aLyu, Hongbo
000196327 7001_ $$aVáclavovic, Pavel
000196327 7730_ $$92020
000196327 85642 $$ahttps://www.isvavai.cz/riv?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F00025615%3A_____%2F20%3AN0000042%21RIV21-TA0-00025615
000196327 910__ $$aABC039
000196327 980__ $$aclanky_vugtk
000196327 985__ $$adousa
000196327 985__ $$ariv
000196327 985__ $$autvar24
000196327 985__ $$avaclavovic
000196327 985__ $$aelias