Bibliografie VÚGTK
Přehled vysokofrekvenčních jevů v datech sítě PPGNet v Řecku
Kostelecký, Jakub ; Nesvadba, OtakarTyp publikace: software

Odkaz: https://gopoc.pecny.cz/seistest.html
Anotace:
The reports show information on the indication of a high-frequency phenomenon in all-day data from PPGNet GNSS stations in Greece (Katochi, Lepenou, Paravola, Kato Retsina, Rigani and Valyra) with a recording interval of 10 Hz. The information is based on the analysis of position changes in individual epochs of the record. In the first step, the measurement is processed using the Precise Point Positioning method using the Geb software from the GNut library. Precise orbits and clocks of satellites from the International GNSS Service IGS and models of the ionosphere, troposphere (Saastamoinen with gradients) and ocean loading are used for processing. The result of the first step is based on the filtration of the float solution with back-smoothing. In the second step, the analysis of the determined positions of the station in the individual epochs of the recording is performed, ie in a step of 0.1 sec. The positions of the station are transferred to the local system with the orientation north-south, east-west, up-down. First, the maximum position deviations from the average of 1000 epochs (100 seconds) are analyzed. In the next step, the maximum amplitudes in the frequency range corresponding to periods of 2-60 seconds, which were obtained by the Fast Fourier Transform on data sections of the 8192 epoch range (13.6 minutes), are analyzed. The indication of the high-frequency phenomenon is based on the evaluation of the maximum deviations and maximum amplitudes and their frequencies. Přehledy zobrazují informaci o indikaci vysokofrekvenčního jevu v celodenních datech ze stanic GNSS sítě PPGNet v Řecku (Katochi, Lepenou, Paravola, Kato Retsina, Rigani a Valyra) s intervalem záznamu 10 Hz. Informace je založena na analýze změn polohy v jednotlivých epochách záznamu. V prvním kroku je provedeno zpracování měření metodou Precise Point Positioning pomocí software Geb z knihovny GNut. Pro zpracování jsou použity přesné dráhy a hodiny družic z Mezinárodní GNSS služby IGS a modely ionosféry, troposféry (Saastamoinen s gradienty) a zatěžování oceánu. Výsledek prvního kroku je založen na filtraci float řešení se zpětným vyhlazením. Ve druhém kroku je provedena analýza určených poloh stanice v jednotlivých epochách záznamu tj. s krokem 0,1 sek. Polohy stanice jsou převedeny do lokálního systému s orientací os sever-jih, východ-západ, nahoru-dolu. Nejprve jsou analyzovány maximální odchylky polohy vůči průměru 1000 epoch (100 sekund). V následujícím kroku jsou analyzovány maximální amplitudy ve frekvenčním rozsahu odpovídajícím periodám 2-60 sekund, které byly získány rychlou Fourierovou transformací (Fast Fourier Transform) na na úsecích dat o rozsahu 8192 epoch (13,6 minut). Indikace vysokofrekvenčního jevu je založena na hodnocení maximálních odchylek a maximálních amplitud a jejich frekvencí.

Citace: KOSTELECKÝ, Jakub a Otakar NESVADBA. Přehled vysokofrekvenčních jevů v datech sítě PPGNet v Řecku [software]. 2020. Dostupné z: https://gopoc.pecny.cz/seistest.html

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 24: Geodézie a geodynamika
Dokumentační centrum VÚGTK > Články VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV
Služební záznamy knihovny > NUSL

 Záznam vytvořen 2021-08-09, poslední editace 2021-08-10


Externí odkaz:
Stáhnout fulltext
Fulltext
Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)