Bibliografie VÚGTK
Valné shromáždění Evropské geovědní unie ve Vídni - EGU2020
Holota, Petr

Zdroj: Geodetický a kartografický obzor : 66. (12), s. 255-256 ISSN: 1805-7446

Typ publikace: článek v časopise
Rozsah: 2 strany

Odkaz: https://egako.eu/wp-content/uploads/2020/12/gako_2020_12.pdf
Anotace:
The paper is a report on the European Geosciences Union (EGU) General Assembly held in May 4-8, 2020. In the introduction it focuses on the EGU structure, recalls the history of the Union a gives some basic facts, in particular the number of participants. The paper then continues with the content of the union scientific program and in detail it gives information on its segment prepared by the Geodesy Division of EGU. It also gives information on the business meeting of the Geodesy Division and on forwarded scientific awards. Finally, the papers summarizes the importance of the whole assembly. Článek je zprávou o konání Valného shromáždění Evropské geovědní unie (EGU) ve dnech 4. až 8.5.2020. V úvodu zachycuje strukturu EGU, připomíná historii unie a uvádí některá základní fakta, zejména počet účastníků. Dále se článek věnuje obsahu vědeckého programu jednání unie a v detailu pak jeho segmentu, který zajišťovala geodetická sekce EGU. Zachycuje také informace o pracovním jednání geodetické sekce a o předávání vědeckých ocenění. V závěru shrnuje význam celého shromáždění.

Citace: HOLOTA, Petr. Valné shromáždění Evropské geovědní unie ve Vídni - EGU2020. Geodetický a kartografický obzor [online]. Česká republika, 2020, 66(12), 255-256 [cit. 2021-08-17]. ISSN 1805-7446. https://egako.eu/wp-content/uploads/2020/12/gako_2020_12.pdf

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Vojtěch Pálinkáš, Ph.D.
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 24: Geodézie a geodynamika
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > RNDr. Ing. Petr Holota, DrSc.
Dokumentační centrum VÚGTK > Články VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV

 Záznam vytvořen 2021-08-17, poslední editace 2021-08-17


Externí odkaz:
Stáhnout fulltext
Fulltext
Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)