000196336 001__ 196336
000196336 003__ CZ-ZdVUG
000196336 005__ 20210817100905.0
000196336 041__ $$acze
000196336 040__ $$aABC039$$bcze
000196336 1001_ $$aHolota, Petr
000196336 24510 $$aValné shromáždění Evropské geovědní unie ve Vídni - EGU2020
000196336 300__ $$a2 strany
000196336 5203_ $$aThe paper is a report on the European Geosciences Union (EGU) General Assembly held in May 4-8, 2020. In the introduction it focuses on the EGU structure, recalls the history of the Union a gives some basic facts, in particular the number of participants. The paper then continues with the content of the union scientific program and in detail it gives information on its segment prepared by the Geodesy Division of EGU. It also gives information on the business meeting of the Geodesy Division and on forwarded scientific awards. Finally, the papers summarizes the importance of the whole assembly.
000196336 5203_ $$aČlánek je zprávou o konání Valného shromáždění Evropské geovědní unie (EGU) ve dnech 4. až 8.5.2020. V úvodu zachycuje strukturu EGU, připomíná historii unie a uvádí některá základní fakta, zejména počet účastníků. Dále se článek věnuje obsahu vědeckého programu jednání unie a v detailu pak jeho segmentu, který zajišťovala geodetická sekce EGU. Zachycuje také informace o pracovním jednání geodetické sekce a o předávání vědeckých ocenění. V závěru shrnuje význam celého shromáždění.
000196336 655_4 $$ačlánek v časopise
000196336 7730_ $$92020$$d[Praha]: [Český úřad zeměměřický a katastrální], 2020.$$g66. (12), s. 255-256$$tGeodetický a kartografický obzor$$x1805-7446
000196336 8564_ $$uhttps://egako.eu/wp-content/uploads/2020/12/gako_2020_12.pdf
000196336 85642 $$ahttps://www.isvavai.cz/riv?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F00025615%3A_____%2F20%3AN0000063%21RIV21-MSM-00025615
000196336 910__ $$aABC039
000196336 980__ $$aclanky_vugtk
000196336 985__ $$aholota
000196336 985__ $$ariv
000196336 985__ $$autvar24
000196336 985__ $$apalinkas