Omezené
ČESKÁ EVANGELICKÁ BOHEMKA NA UKRAJINĚ VE VÁLEČNÝCH UDÁLOSTECH 20. STOLETÍ: Seznamy účastníků válek, protinacistického odboje a vojenských misí (1905-1970)
Drbal, Alexandr

Anotace: The first in history a list of participants of the wars, the anti-Nazi resistance and foreign missions (1905-1970), which were attended by men from the Czech evangelical community Bohemka (Ukraine) as soldiers of the Russian, Red, Soviet and Czechoslovak armies. Voluntarily entered foxes into the Czechoslovak army. Practical for all participants are personal data, military ranks, the names of the main war operations in which they participated, war decorations and burial places. První v dějinách seznam účastníků válek, protinacistického Оdboje a zahraničních misi (1905-1970), kterých se zúčastnili muži z české evangelické obce Bohemky (Ukrajina) jako vojáci ruské, rudé, sovětské a československé armády. Dobrovolné narukovali jen do československé armády. Praktický u všech zúčastněných se uvádějí osobní údaje, vojenské hodnosti, názvy hlavních válečných operaci, kterých se zúčastnili, válečná vyznamenání a místa pohřbu.

Citace: DRBAL, Alexandr. ČESKÁ EVANGELICKÁ BOHEMKA NA UKRAJINĚ VE VÁLEČNÝCH UDÁLOSTECH 20. STOLETÍ: Seznamy účastníků válek, protinacistického odboje a vojenských misí (1905-1970). Praha: Zapsaný spolek Exulant, 2021.

Rozsah: 60 stran
Typ publikace: audiovizuální tvorba
Odkaz: https://exulant.evangnet.cz/?q=system/files/Vojaci-z-Bohemky.pdf

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 25: Metrologie a inženýrská geodézie
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Alexandr Drbal
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV

 Záznam vytvořen 2022-05-31, poslední editace 2022-06-07


Externí odkaz:
Stáhnout fulltext
Fulltext
Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)