Ověřená technologie pro určení technických a přesnostních parametrů pro zeměměřické přístroje - astronomicko-geodetické přístroje
Hánek, Pavel ; Volkmann, Michal

Anotace: cze Technologie stanovuje postup pro určení technických a přesnostních parametrů u starých (historických) astronomicko-geodetických přístrojů. V technologii je řešen i způsob zacházení se sbírkovými předměty v okamžiku provádění těchto prací. The technology determines the procedure for determining the technical parameters and accuraciies parameters of old (historical) astronomical-geodesy devices. The technology also solves the way of handling collection objects at the moment of performing these works.
Anotace: Technologie stanovuje postup pro určení technických a přesnostních parametrů u starých (historických) astronomicko-geodetických přístrojů. V technologii je řešen i způsob zacházení se sbírkovými předměty v okamžiku provádění těchto prací.

Citace: HÁNEK, Pavel, Pavel HÁNEK a Michal VOLKMANN. Ověřená technologie pro určení technických a přesnostních parametrů pro zeměměřické přístroje – astronomicko-geodetické přístroje. Česká republika: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., 2021. Ověřená technologie číslo VÚGTK 25-1313/2021.

Typ publikace: ověřená technologie

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 25: Metrologie a inženýrská geodézie
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Pavel Hánek, Ph.D.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Michal Volkmann
Dokumentační centrum VÚGTK > Šedá literatura VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV

 Záznam vytvořen 2022-06-13, poslední editace 2022-06-13Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)