000196426 001__ 196426
000196426 003__ CZ-ZdVUG
000196426 005__ 20220616112418.0
000196426 041__ $$acze
000196426 040__ $$aABC039$$bcze
000196426 1001_ $$aHánek, Pavel
000196426 24510 $$aPředstavení výsledků grantového projektu - Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století
000196426 300__ $$a10 stran
000196426 5203_ $$aThe text of the paper is focused on the presentation of the achieved results of the research project DG18P02OVV054 "Surveying and astronomical instruments used in the Czech Republic from the 16th to the end of the 20th century", the provider of which is the Ministry of Culture of the Czech Republic. One of the two main results of the project is the www.surveyinginstruments.org portal, operated in VÚGTK. The web portal allows the presentation of documented devices and has its own independent administrator interface designed for the registration of devices. The second main result of the project is an exhibition of surveying and astronomical instruments held at NTM in Prague. In addition to these results, a number of other outputs were created, including two books and more than ten articles, chapters in books and conference papers.
000196426 5203_ $$aText příspěvku je zaměřen na představení dosažených výsledků výzkumného projektu DG18P02OVV054 „Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století“, jehož poskytovatelem je Ministerstvo kultury ČR. Jedním ze dvou hlavních výsledků projektu je webový portálu www.surveyinginstruments.org, provozovaný ve VÚGTK. Webový portál umožňuje prezentaci dokumentovaných přístrojů a má i vlastní nezávisle administrátorské rozhraní určené pro evidenci přístrojů. Druhým hlavním výsledkem projektu je výstava zeměměřických a astronomických přístrojů pořádaná v NTM v Praze. Kromě těchto výsledků byla vytvořena řada dalších výstupů zahrnující dvě knihy a více než deset článků, kapitol v knihách a příspěvků na konferencích.
000196426 6112_ $$aMezinárodní konference Geodézie a Důlní měřictví 2021 XXVII. konference Společnosti důlních měričů a geologů, z. s.$$cMikulov$$d20.10.2021
000196426 655_4 $$asborníkové příspěvky
000196426 7001_ $$aHánek, Pavel
000196426 7730_ $$92021$$dOstrava:Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava,2021.$$tSborník referátů Mezinárodní konference Geodézie a Důlní měřictví 2021 XXVII. konference Společnosti důlních měričů a geologů, z. s.$$z978-80-248-4565-4
000196426 85642 $$ahttps://www.isvavai.cz/riv?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=1&h=RIV%2F00025615%3A_____%2F21%3AN0000030%21RIV22-MK0-00025615
000196426 910__ $$aABC039
000196426 980__ $$asborniky_konferencni
000196426 985__ $$ahanek
000196426 985__ $$aanotace (J)
000196426 985__ $$ariv
000196426 985__ $$autvar25