@article{196431,
   author    = "Kocáb, Milan and Vilím, David",
   title    = "Technologie řízení a údržby železniční tratě s
           využitím metody „cloud computing“ a 3D modelu území
           železniční tratě",
}