@article{25769,
   author    = "Rektorys, Karel",
   title    = "Přehled užité matematiky",
}