Barcode Knihovna Sbírka Location Popis Výpůjční doba Stav Termín pro vrácení Možnost(i)
197401054 VÚGTK - 10 762/3 - 4 weeks -