@article{26066,
   author    = "Böhm, Josef",
   title    = "Příspěvek k problému zdokonalení geodetických
           polohopisných základů v ČSSR",
   year     = "1986",
   note     = "2 x 1 sv.",
}