@article{28970,
   author    = "Taišl, Ladislav and Státní zeměměřický a
           kartografický úřad",
   title    = "Seznam prací o zobrazení ČSR. (Křovákově).
           Pojednání mimo práce J. Křováka ",
   year     = "1953",
   note     = "1 sv., Rešerše SZKÚ",
}