@article{28989,
   author    = "Státní zeměměřický a kartografický úřad",
   title    = "Seznam tabulek setinného dělení zařazených v knihovně
           vysokých škol technických v Praze ",
   year     = "1953",
   note     = "1 sv., Rešerše SZKÚ",
}