@article{29437,
   title    = "Słownik geodezyjny w 5 jazykach: polskim, rosyjskim,
           niemieckim, angielskim, francuskim",
}