Technologický postup pro dokončení kartografických originálů topografických map 1 : 5 000, u nichž byla zmapována, vyhodnocena a kartograficky zpracována pouze část listu a které byly doměřeny později: Příloha ke spisu č. 232-338.9-7092/1957
Ústřední správa geodesie a kartografie

Signature: 30273
Published: Praha: ÚSGK, 1957


Extent: 2 s.
Publication type: předpisy
Notes: 2 seš.

The record appears in these collections:
Library VÚGTK > Specialization directives

 Record created 2014-01-11, last modified 2019-02-06Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)