Barcode Knihovna Sbírka Location Popis Výpůjční doba Stav Termín pro vrácení Možnost(i)
199000527 VÚGTK - 46 650 - 4 weeks -