@article{33152,
   author    = "Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
           republiky and Český úřad zeměměřický a
           katastrální",
   title    = "Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra",
   note     = "Rejstřík slov., čes., angl., něm. a rus. termínů",
}