Úvod do dějin zeměměřictví VII.: Novověk, 5. část; první
Procházka, Emanuel ; České vysoké učení technické v Praze. Fakulta stavební.

Signature: 43384/VII
ISBN: 80-01-00546-1

Published: Praha : České vysoké učení technické v Praze , 1991


Extent: 111 stran
Keywords: historie
Publication type: monografie

The record appears in these collections:
Content Characterization > History
Library VÚGTK > Books

 Record created 2014-01-11, last modified 2018-11-27Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)