Úvod do inženýrství ; 2. vyd.
Votruba, Ladislav

Signature: 10578
Published: Praha: Státní nakladatelství učebnic, 1951
Edition: Učební texty vysokých škol


Extent: 172 s.
Publication type: učebnice
Notes: Učební texty vysokých škol - Fakulta inženýrského stavitelství - Praha. 2. přeprac. a rozšíř. vyd. 1 sv.

The record appears in these collections:
Library VÚGTK > Books
Monographic Publications

 Record created 2014-01-11, last modified 2018-11-27Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)