@article{36864,
   author    = "Taišl, Ladislav and VÚGTK",
   title    = "Výpočet kubatury fotogram. cestou. Rešerše ",
   year     = "1955",
   note     = "1 sv., Rešerše",
}