Výroční zpráva za rok 2007
Překlad názvu: Annual report 2007
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

Signatura: 39972

Nakladatelské údaje: Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2008
Edice: Edice VÚGTK
Anotace: cze Výroční zpráva za rok 2007 obsahuje informace o činnosti a výsledcích prací VÚGTK. Jednotlivé oblasti jsou prezentovány podle útvarů a realizačních týmů, do kterých je ústav členěn. Vývojovými a výzkumnými útvary VÚGTK jsou: Útvar geografických informačních systémů a katastru nemovitostí, Odvětvové informační středisko se Zeměměřickou knihovnou, která je nejúplnější knihovnou odvětví zeměměřictví a katastru v České republice, Útvar geodezie a geodynamiky na Geodetické observatoři Pecný v Ondřejově s Výzkumným centrem dynamiky Země a Útvar metrologie a inženýrské geodezie. Součástí VÚGTK je metrologické středisko s akreditací pro kalibrační metrologické práce. V závěru zprávy jsou přehledné přílohy o publikační a další činnosti zaměstnanců ústavu. eng Text je chráněný podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.
Anotace: Výroční zpráva za rok 2007 obsahuje informace o činnosti a výsledcích prací VÚGTK. Jednotlivé oblasti jsou prezentovány podle útvarů a realizačních týmů, do kterých je ústav členěn. Vývojovými a výzkumnými útvary VÚGTK jsou: Útvar geografických informačních systémů a katastru nemovitostí, Odvětvové informační středisko se Zeměměřickou knihovnou, která je nejúplnější knihovnou odvětví zeměměřictví a katastru v České republice, Útvar geodezie a geodynamiky na Geodetické observatoři Pecný v Ondřejově s Výzkumným centrem dynamiky Země a Útvar metrologie a inženýrské geodezie. Součástí VÚGTK je metrologické středisko s akreditací pro kalibrační metrologické práce. V závěru zprávy jsou přehledné přílohy o publikační a další činnosti zaměstnanců ústavu.
This Report of the year 2007 describes activities and results of the VÚGTK activities. Individual areas are presented according to Departments and Realizing teames of the institute. Research and Development Departments of the VÚGTK are the following: Department of Geographic Information Systems and Cadastre of Real Estates, Branch Information Center including the Library, the most complete Branch Library of Surveying and Cadastre in the Czech Republic, Department of Geodesy and Geodynamics located at the Geodetic Observatory Pecný near Ondřejov, and Research Center for Earth´s Dynamics. The VÚGTK also involves Metrologic Center with accreditation for calibration of metrological works. At the end of the report some annexes on publications and other activities of the VÚGTK employees are added. 000192537 640__
Text je chráněný podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.


Rozsah: 126 stran
Typ publikace: výroční zprávy
Poznámky: Vazba: není (krouž)
Odkaz: http://knihovna.vugtk.cz/record/37016/files/Vyrocni_zprava_VUGTK_2007.pdf

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Dokumentační centrum VÚGTK > Výroční zprávy > Výroční zprávy VÚGTK
Online zdroje

 Záznam vytvořen 2014-01-11, poslední editace 2015-09-22


Výroční zpráva VŮGTK 2007:
Stáhnout fulltext
PDF

Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)