@article{37044,
   author    = "Böhm, Josef and ČVUT",
   title    = "Vyrovnávací počet. Část II. Metoda nejmenších
           čtverců. Část III. Systematické chyby a funkční
           závislosti ",
   year     = "1959",
   note     = "3 sv., 3 sv., Učební texty vysokých škol. ČVUT,
           fakulta zeměměřická",
}