@article{37328,
   author    = "Bőhm, Josef and ČVUT",
   title    = "Vyšší geodesie II. Souřadnicové soustavy ",
   year     = "1966",
   note     = "Učební texty vysokých škol ČVUT v Praze, Fakulta
           stavební., 3 brož.",
}