@article{37338,
   author    = "Böhm, Josef and Hora, Ladislav and Kolenatý, Emanuel",
   title    = "Vyšší geodézie. Díl 2 ",
   year     = "1981",
   note     = "Pro posluchače fakulty stavební. - Obr. a tb. v textu. -
           Liter. - Seznam zkratek., 1 sv., 1 sv.",
}