@article{37347,
   author    = "Bőhm, Josef and ČVUT",
   title    = "Vyšší geodézie II. - Souřadnicové soustavy. Dotisk ",
   year     = "1970",
   note     = "Učební texty vysokých škol ČVUT - Fakulta stavební.,
           1 brož.",
}