Barcode Knihovna Sbírka Location Popis Výpůjční doba Stav Termín pro vrácení Možnost(i)
197001346 VÚGTK - 28 664 - 4 weeks -