Využití redukce prostorových dat pro urychlení tvorby gridů a výpočtu dlouhodobé ztráty půdy; 1.

Varianta názvu: Use of spatial data reduction for speeding up a grid creation and erosion computation
Votrubec, Jan ; ČVUT

Signatura: 49857
Publikováno: Praha: ČVUT, 2004


Rozsah: 101 s.
Klíčová slova: přírodní vědy ; prostorové interpolace
Typ publikace: disertace
Poznámky: Vazba: pevná; 2 volné příl.: teze práce, posudek

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Obsahová charakteristika dokumentů > Inženýrská geodézie
Knihovna VÚGTK > Knihy

 Záznam vytvořen 2014-01-11, poslední editace 2018-11-27Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)