@article{38835,
   author    = "Cimbálník, Miloš and Geodetický ústav",
   title    = "Zdokonalení geodetických polohopisných základů.
           Úvodní projekt ",
   year     = "1981",
   note     = "Oponentský posudek. - Obr. a tb. v textu. - Liter., 1 sv.,
           1 sv.",
}