@article{38952,
   title    = "Zeměpis světa - mapová příloha ",
   year     = "1967",
   note     = "K souboru map je připojen pomocný rejstřík k vydaným
           svazkům Austrálie a Asie., 1 sv.",
}