Barcode Knihovna Sbírka Location Popis Výpůjční doba Stav Termín pro vrácení Možnost(i)
196401157 VÚGTK - 25 688 - 4 weeks -