000039194 001__ 39194
000039194 003__ CZ-ZdVUG
000039194 005__ 20181127114010.0
000039194 008__ 140111s2005####xra#########u000#0#cze#d
000039194 037__ $$c[5,-]Kč.
000039194 035__ $$z39755
000039194 044__ $$axr
000039194 041__ $$acze
000039194 040__ $$aABC039$$bcze
000039194 1001_ $$aLukeš, Zdeněk
000039194 1102_ $$aČVUT
000039194 24500 $$aZpracování dat GPS v reálném čase$$bteze disertační práce$$cZdeněk Lukeš
000039194 260__ $$aPraha$$bČVUT : FSv$$c2005
000039194 300__ $$a19 s.$$bobr. - Lit. - Pčíl.$$coponent.pos.
000039194 340__ $$aPaper
000039194 500__ $$aPřiložen oponentní posudek.
000039194 541__ $$h[5,-]Kč.
000039194 653_0 $$aGPS
000039194 653_0 $$ageodezie
000039194 655_4 $$adisertace
000039194 909CO $$ooai:knihovna.vugtk.cz:39194$$qGLOBAL
000039194 910__ $$aABC039$$b49941
000039194 933__ $$a/5,-/Kč.$$c200500149$$h/5,-/Kč.$$lKnihovna$$nD$$xK vypůjčení$$zE.Lhotáková
000039194 980__ $$aknihy
000039194 985__ $$agnss