@article{39194,
   author    = "Lukeš, Zdeněk and ČVUT",
   title    = "Zpracování dat GPS v reálném čase: teze disertační
           práce",
   year     = "2005",
   note     = "Přiložen oponentní posudek.",
}