Barcode Knihovna Sbírka Location Popis Výpůjční doba Stav Termín pro vrácení Možnost(i)
200500149 VÚGTK StockRoom 49941 v 4 weeks available -