@article{39372,
   author    = "Böhm, Josef",
   title    = "Zpráva o výsledku služební cesty podniknuté ve dnech
           23.V. - 27.V.1939 do Neuburgu nad Innem na nivelační
           práce říšského úřadu pro zeměměřictví ",
   year     = "1939",
   note     = "K č. j. 55.540/39-III/6b . - 22.5.1956. Dar Ing.
           Němčenka. - 1 sv.",
}