Barcode Knihovna Sbírka Location Popis Výpůjční doba Stav Termín pro vrácení Možnost(i)
200500373 VÚGTK - CEST - Z 1261 - 4 weeks -