Barcode Knihovna Sbírka Location Popis Výpůjční doba Stav Termín pro vrácení Možnost(i)
199900205 VÚGTK - CEST - Z 751 - 4 weeks -