Barcode Knihovna Sbírka Location Popis Výpůjční doba Stav Termín pro vrácení Možnost(i)
199900079 VÚGTK - CEST - Z 731 - 4 weeks -