@article{40653,
   author    = "Holota, Petr and Šimek, Jaroslav",
   title    = "Zpráva ze služební cesty do Velké Británie ve dnech
           18. - 30. 7. 1999 : 22. valné shromáždění IUGG -
           Birmingham",
   year     = "1999",
   note     = "Příl. - 1 sv.",
}