000004145 001__ 4145
000004145 003__ CZ-ZdVUG
000004145 005__ 20181127113154.0
000004145 008__ 140111s1980######|#########u100#0####d
000004145 035__ $$z4195
000004145 040__ $$aABC039$$bcze
000004145 1001_ $$aKubicki, Kazimierz
000004145 1102_ $$aStowarzyszenie geodetów polskich
000004145 1112_ $$aMapy topograficzne polski edycji cywilnej. Krakov, 11 - 13 wrzesnia 1980
000004145 24500 $$aCharakterystyka techniczna map topograficznych w skalach 1 : 5000 i 1 : 10000. Kursokonferencja naukowo-techniczna na temat Mapy topograficzne polski edycji cywilnej. Krakov, 11 - 13 września 1980  
000004145 260__ $$aKrakov$$bStowarzyszenie geodetów polskich$$c1980
000004145 300__ $$a14 s.
000004145 500__ $$aVolná příl. k publikaci K 42 264 MAPY topograficzne
000004145 541__ $$aIMPORT
000004145 7001_ $$aWoszczyňski, Jerzy
000004145 909CO $$ooai:knihovna.vugtk.cz:4145$$qGLOBAL
000004145 910__ $$aABC039$$bK42264
000004145 933__ $$c189007539$$lKnihovna$$zV_milada
000004145 980__ $$aknihy
000004145 985__ $$amonografie