@article{4145,
   author    = "Kubicki, Kazimierz and Woszczyňski, Jerzy and
           Stowarzyszenie geodetów polskich and Mapy topograficzne
           polski edycji cywilnej. Krakov, 11 - 13 wrzesnia 1980",
   title    = "Charakterystyka techniczna map topograficznych w skalach 1
           : 5000 i 1 : 10000. Kursokonferencja naukowo-techniczna na
           temat Mapy topograficzne polski edycji cywilnej. Krakov, 11
           - 13 września 1980 ",
   year     = "1980",
   note     = "Volná příl. k publikaci K 42 264 MAPY topograficzne",
}