000041479 001__ 41479
000041479 003__ CZ-ZdVUG
000041479 005__ 20181127114023.0
000041479 008__ 990115c19779999###uu#p||####u0###u|####d
000041479 022__ $$a0528-2195
000041479 035__ $$z754
000041479 044__ $$axr
000041479 041__ $$aeng
000041479 040__ $$aABC039$$bcze
000041479 080__ $$a51(05)
000041479 24500 $$aČasopis pro pěstování matematiky
000041479 260__ $$aPraha$$bAcademia
000041479 541__ $$vPředplatné: ne
000041479 655_4 $$ačasopisy
000041479 7102_ $$aČeskoslovenská akademie věd
000041479 78000 $$tČasopis pro pěstování matematiky a fysiky
000041479 909CO $$ooai:knihovna.vugtk.cz:41479$$qGLOBAL
000041479 910__ $$aABC039$$b08116$$r1955-89
000041479 943__ $$a1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 109 1984, 110 1985, 111 1986. - Cena 10 x 56,-
000041479 943__ $$aRegál: hodně váz+de
000041479 943__ $$aRočníky: 35
000041479 980__ $$aperiodika
000041479 985__ $$amatematika
000041479 990__ $$arevize2015$$b160224$$cklo